Stæmning i kjærneområdet

Nu er det intet at si på været i all fall. Kan me d her inlægge bekræft fer all som e i tvil et båddå høyreliggarn å sjefsliggarn kom seig trygt ijønnom langfredan. I dag e e dein offisielle brænn ei kak me kvitost-dan, me påfølgende inntak tå appelsin. D tek me t ætterrættning, brænnt kak e intatt å no står fruktn fer tur. Påskstæmningen deles me en del føggla å et par lemmen. Hepp!

20110423-130159.jpg

God påske!

No e det jaggu påsk igjen! Og LLLL hi nok ein gong fått nye nettsia.

No kainn vi oppdater deinn rykende ferske bloggen direkte fra en iPhone eller lignende smarttelefon. Det gir oss stadig minner unnskyldninga ferr å ikke gi liv fra oss. Det e beklageli kerr vanskelig det hi vorti å værra anonym lavvoligger.

God påsk te dokk aill, ligg lågt!