God påske!

No e det jaggu påsk igjen! Og LLLL hi nok ein gong fått nye nettsia.

No kainn vi oppdater deinn rykende ferske bloggen direkte fra en iPhone eller lignende smarttelefon. Det gir oss stadig minner unnskyldninga ferr å ikke gi liv fra oss. Det e beklageli kerr vanskelig det hi vorti å værra anonym lavvoligger.

God påsk te dokk aill, ligg lågt!