Stæmning i kjærneområdet

Nu er det intet at si på været i all fall. Kan me d her inlægge bekræft fer all som e i tvil et båddå høyreliggarn å sjefsliggarn kom seig trygt ijønnom langfredan. I dag e e dein offisielle brænn ei kak me kvitost-dan, me påfølgende inntak tå appelsin. D tek me t ætterrættning, brænnt kak e intatt å no står fruktn fer tur. Påskstæmningen deles me en del føggla å et par lemmen. Hepp!

20110423-130159.jpg