Hvor er radioprogram nr. 12?

Ja, d lur me å på! E e nån som hi sjett æller hørd nå t e så ønsk me et dåkk sei ifrå:)

No e e tirsdag, å LLLL ligg klar fer å gå såmmårn i møte. Planlægging tå årets Pærfæktdaga står på tapeten.
Ræktn me et d ikke bli skrevvi nå mer førri om fredan, så i tek herved sjangsen på å sei: Go helg!