Årets julebord

LLLL i feiringsmodus
Da e e klart fer d tradisjonelle julborde fer LLLL.
Om tradisjonan hell seig, så fer me t EU, et rættele go mat, tek t åss litt utenlandsk kultur, å går å lægg åss kl. 20.45.

Referat frå arrangementet kan ikke fervæntes, men d bli heilt sikkert arti.
Sjefsliggarn gle seig!