Årets julebord

LLLL i feiringsmodus
Da e e klart fer d tradisjonelle julborde fer LLLL.
Om tradisjonan hell seig, så fer me t EU, et rættele go mat, tek t åss litt utenlandsk kultur, å går å lægg åss kl. 20.45.

Referat frå arrangementet kan ikke fervæntes, men d bli heilt sikkert arti.
Sjefsliggarn gle seig!

Hvor er radioprogram nr. 12?

Ja, d lur me å på! E e nån som hi sjett æller hørd nå t e så ønsk me et dåkk sei ifrå:)

No e e tirsdag, å LLLL ligg klar fer å gå såmmårn i møte. Planlægging tå årets Pærfæktdaga står på tapeten.
Ræktn me et d ikke bli skrevvi nå mer førri om fredan, så i tek herved sjangsen på å sei: Go helg!

Stæmning i kjærneområdet

Nu er det intet at si på været i all fall. Kan me d her inlægge bekræft fer all som e i tvil et båddå høyreliggarn å sjefsliggarn kom seig trygt ijønnom langfredan. I dag e e dein offisielle brænn ei kak me kvitost-dan, me påfølgende inntak tå appelsin. D tek me t ætterrættning, brænnt kak e intatt å no står fruktn fer tur. Påskstæmningen deles me en del føggla å et par lemmen. Hepp!

20110423-130159.jpg