Om LLLL

Lierne Lavvoliggerlag er Norges mest frivillige organisasjon.

Vi ønsker å være en kompetanseorganisasjon innen ligging på rygg og andre interessante stillinger.